Disclaimer

Niets op deze website is financieel advies. Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Win altijd professioneel of specialistisch advies in voordat je actie onderneemt of ervan afziet op basis van de inhoud van deze website.

Opvattingen uitgedrukt in 'posts' (inclusief podcasts, video's en sociale media) zijn uitsluitend de huidige mening van Dirk en zijn gebaseerd op informatie die hij als betrouwbaar beschouwt, maar noch Dirk, noch zijn gelieerde ondernemingen, noch de bedrijven waar hij aangesloten is, garanderen de volledigheid of juistheid ervan en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. De berichten zijn niet gericht aan investeerders of potentiële investeerders, en vormen geen aanbod om aandelen of bitcoin te verkopen - of een uitnodiging voor een bod om te kopen - en mogen niet worden gebruikt of erop worden vertrouwd bij het beoordelen van de verdiensten van een investering. De geuite meningen kunnen van korte duur zijn en aan verandering onderhevig.

De inhoud hier - en beschikbaar op alle gekoppelde distributieplatforms en alle openbare Dirk de Jong online sociale media-accounts, platforms en sites (gezamenlijk 'distributiekanalen') - mag niet worden geïnterpreteerd als investerings-, juridisch, fiscaal of ander advies worden beschouwd. Je moet je adviseurs te raadplegen over juridische, zakelijke, fiscale en andere gerelateerde zaken met betrekking tot investeringen. Alle projecties, schattingen, voorspellingen, doelen, vooruitzichten en / of meningen die in deze materialen worden uitgedrukt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen of in strijd zijn met meningen van anderen. Alle grafieken die hier of op de distributiekanalen van Dirk worden verstrekt, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen van investeringsbeslissingen. Bepaalde informatie die hier is opgenomen, is verkregen uit bronnen van derden. Hoewel de informatie afkomstig is uit bronnen waarvan wordt aangenomen dat deze betrouwbaar zijn, heeft Dirk dergelijke informatie niet onafhankelijk geverifieerd en doet hij geen uitspraken over de blijvende nauwkeurigheid van de informatie of de geschiktheid ervan voor een specifieke situatie.

In geen geval mogen berichten of andere informatie op deze website - of op bijbehorende distributiekanalen voor inhoud - worden opgevat als een aanbod waarin wordt gevraagd om de aankoop of verkoop van dat wat besproken of genoemd wordt door Dirk. Het mag ook niet worden opgevat als een aanbod om beleggingsadviesdiensten te verlenen.